Theoretical perspectives on user involvement in mental health research

Book cover for Brukerstemmer, praksisforskning og innovasjon
Rose, D. In A.-M Stokken and E. Willumsen (Eds.). Brukerstemmer, praksisforskning og innovasjon, pp. 76-88, Norway: Portal (2017).
Pb ISBN: 978-82-8314-112-2